Nederland circulair in 2050!

In 2050 wil Nederland volledig circulair zijn. In een circulaire economie gaan we zuinig en slim om met grondstoffen en producten. We gebruiken minder grondstoffen doordat we producten langer gebruiken en gebruikte grondstoffen weer inzetten voor nieuwe producten. Ook kiezen we grondstoffen die steeds weer aan te vullen zijn.

Voor een circulaire economie zijn ambitie, heldere regels, circulair ondernemerschap en een omslag in het denken en doen nodig. Zo houden we de aarde leefbaar, ook voor de generaties na ons.

Begin beeld video met tekst:
Waarom Nederland circulair in 2050?

Voice-over:
De wereldbevolking blijft sterk groeien. Hierdoor neemt de vraag naar grondstoffen toe, terwijl de voorraad juist afneemt.

Tekst in beeld:
Circulaire economie

Voice-over:
In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt.

Tekst in beeld:
2050

Voice-over:
Nederland heeft als doel om in 2050 volledig circulair te zijn. Dat biedt kansen voor het bedrijfsleven en de werkgelegenheid, én helpt bij de aanpak van vier grote maatschappelijke opgaven:

Tekst in beeld: tegengaan klimaatverandering
Voice-over: het tegengaan van klimaatverandering.

Tekst in beeld: behoud biodiversiteit
Voice-over: het behouden van biodiversiteit.

Tekst in beeld: verbeteren lucht-, water- en bodemkwaliteit
Voice-over: het verbeteren van lucht-, water- en bodemkwaliteit.

Tekst in beeld:  leveringszekerheid grondstoffen
Voice-over: en leveringszekerheid van grondstoffen.

Voice-over:
De circulaire economie speelt nu al een rol in het leven van veel mensen.

Vrouw 1 op straat:
Eigenlijk wat ik in de kringloopwinkel kan vinden, dat gebruik ik gewoon weer.

Man 1 op straat:
Wij kopen meestal dingen van de supermarkt die toch wel recyclebaar zijn.

Vrouw 2 op straat:
Een tweedehands jas of tweedehands spullen.

Man 2 op straat:
Ik wil alles hergebruiken, zelfs mijn theezakje hergebruik ik wel.

Vrouw 3 op straat:
Ik geloof dat dit de enige planeet is waarop we kunnen leven en dat we er zuinig mee om moeten gaan.

Voice-over:
We moeten allemaal aan de slag voor een circulair Nederland in 2050. Vanzelfsprekend speelt de rijksoverheid daarin een rol. Steeds vaker worden de resultaten voor ons allemaal zichtbaar. Zo betalen we sinds juli 2021 statiegeld op kleine plastic flesjes.

Tekst in beeld:
Vlaggen van Nederland, België, Duitsland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Zwitserland in een cirkel met middenin de tekst "Circular and Fair ICT Pact"

Voice-over:
In de zomer van 2021 heeft Nederland samen met België, Duitsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Zwitserland het internationale Circular and Fair ICT Pact ondertekend. Het pact creëert een internationaal netwerk van organisaties die een trendbreuk willen realiseren: meer hergebruik, meer reparatie.

Tekst in beeld:
Single Use Plastics tegengaan

Voice-over:
Er is ook regelgeving om wegwerpplastic te verminderen. Het bedrijfsleven heeft een rol in deze transitie. Nederlandse ondernemers zijn goed in innoveren.

Tekst in beeld (bij onderstaande voice-over):
Het Versnellingshuis ‘Nederland Circulair!
Matchmaking tussen bedrijven
Maatwerk voor ondernemers
Moonshot voor grote projecten

Voice-over:
Het Versnellingshuis ‘Nederland Circulair!’ ondersteunt bedrijven die werken aan de circulaire economie. Ook dit jaar brengt het Versnellingshuis bedrijven bij elkaar, helpt hen verder bij vragen, en zet baanbrekende projecten op die productieketens veranderen.

Tekst in beeld:
Schematische weergave Rijksbeleid versus Inzet regio
boven: de vijf transitieagenda's voor meest impactvolle industrieen
links en rechts: 10 overkoepelende of dwarsdoorsnijdende thema's

Voice-over:
Al deze circulaire voorbeelden staan in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 2023. Daarin werken overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennis- en onderwijsinstellingen samen. Het Planbureau voor de Leefomgeving houdt de voortgang in de gaten.

Tekst in beeld:
Logo van Nationale Conferentie Circulaire Economie verschijnt in beeld in wisselende landschappen met de tekst "Allemaal circulair".

Voice-over:
De jaarlijkse Nationale Conferentie is hét moment in het jaar om met elkaar te kijken waar we staan. Want er gebeurt dus al veel op weg naar een circulair Nederland in 2050. De afgelopen jaren is een goede basis gelegd. Maar het versnellen van de transitie en ons doel om in 2050 100% circulair te zijn vragen om een verandering van het systeem van onze economie.

Daar gaan we het over hebben.
Over nieuwe businessmodellen, gedragsverandering, wet- en regelgeving, samenwerking tussen bedrijven…
En we nodigen jou uit om jouw bijdrage te leveren.
Want voor een volledig circulair systeem in 2050 is iedereen nodig!

Beeld:
logo Nationale Conferentie Circulaire Economie, 7 februari 2022

Agenda

Wolrd Circular Economic Forum

WCEF2024 biedt een boeiend programma met als doel de transitie naar een circulaire samenleving te versnellen, wereldwijde veranderingsmakers onder de aandacht te brengen en de capaciteit om samen te werken op te bouwen. Dit jaar vindt de 8e editie van het World Circular Economy Forum (WCEF) plaats in Brussel.

Activiteitendata

  • Datum -
  • Tijd
  • Locatie Brussel en online

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws