Nederland circulair in 2050!

Een circulaire economie is een economie waarin we producten circulair ontwerpen, produceren, naar de markt brengen, gebruiken en terughalen. Circulair gaat verder dan afval verminderen, recyclen of zuinig zijn op spullen. Het begint met problemen omdenken en processen en ketens her-bedenken. Als Nederland in 2050 volledig circulair is, dan geven we aan de volgende generaties weer een gezonde planeet door met genoeg grondstoffen en een sterke en duurzame economie.

De wereldbevolking blijft sterk groeien. Hierdoor neemt de vraag naar grondstoffen toe, terwijl de voorraad juist afneemt. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Nederland heeft als doel om in 2050 volledig circulair te zijn. Dat biedt kansen voor het bedrijfsleven en de werkgelegenheid, én helpt bij de aanpak van vier grote maatschappelijke opgaven:

  • tegengaan klimaatverandering;
  • behoud biodiversiteit;
  • verbeteren lucht-, water- en bodemkwaliteit;
  • leveringszekerheid grondstoffen.

Het tegengaan van klimaatverandering, het behouden van biodiversiteit, het verbeteren van lucht-, water- en bodemkwaliteit en leveringszekerheid van grondstoffen.

De circulaire economie speelt nu al een rol in het leven van veel mensen.

Eigenlijk wat ik in de kringloopwinkel kan vinden, dat gebruik ik gewoon weer.

Wij kopen meestal dingen van de supermarkt die recyclebaar zijn.

Een tweedehands jas of tweedehands spullen.

Ik wil alles hergebruiken, zelfs mijn theezakje hergebruik ik wel.

Ik geloof dat dit de enige planeet is waarop we kunnen leven en dat we er zuinig mee om moeten gaan.

We moeten allemaal aan de slag voor een circulair Nederland in 2050. Vanzelfsprekend speelt de rijksoverheid daarin een rol. Steeds vaker worden de resultaten voor ons allemaal zichtbaar. Zo betalen we sinds juli 2021 statiegeld op kleine plastic flesjes.

In de zomer van 2021 heeft Nederland samen met België, Duitsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Zwitserland het internationale Circular and Fair ICT Pact ondertekend. Het pact creëert een internationaal netwerk van organisaties die een trendbreuk willen realiseren: meer hergebruik, meer reparatie.

Er is ook regelgeving om wegwerpplastic te verminderen.

Het bedrijfsleven heeft een rol in deze transitie. Nederlandse ondernemers zijn goed in innoveren.

Het Versnellingshuis ‘Nederland Circulair!’ ondersteunt bedrijven die werken aan de circulaire economie. Ook dit jaar brengt het Versnellingshuis bedrijven bij elkaar, helpt hen verder bij vragen, en zet baanbrekende projecten op die productieketens veranderen.

Al deze circulaire voorbeelden staan in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 2023. Daarin werken overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennis- en onderwijsinstellingen samen. Het Planbureau voor de Leefomgeving houdt de voortgang in de gaten.

De jaarlijkse Nationale Conferentie is hét moment in het jaar om met elkaar te kijken waar we staan.

Want er gebeurt dus al veel op weg naar een circulair Nederland in 2050. De afgelopen jaren is er een goede basis gelegd. Maar het versnellen van de transitie en ons doel om in 2050 100% circulair te zijn vragen om een verandering van het systeem van onze economie.

Daar gaan we het over hebben. Over nieuwe businessmodellen, gedragsverandering, wet- en regelgeving, samenwerking tussen bedrijven…

En we nodigen jou uit om jouw bijdrage te leveren.

Want voor een volledig circulair systeem in 2050 is iedereen nodig!

Events

Duurzaam Geld Zoekt Circulair Ondernemer

Circl en het Versnellingshuis organiseren in samenwerking met Circular Finance Lab en de Kamer van Koophandel het event ‘Duurzaam Geld Zoekt Circulair Ondernemer’ op donderdag 20 april 2023.

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Circl – Gustav Mahlerplein 1B, Amsterdam

Nationale Klimaatweek 2023

De Nationale Klimaatweek is een week die volledig in het teken staat van kleine en grote initiatieven voor een beter klimaat. Iedereen kan bijdragen aan een duurzamer Nederland: van overheid tot bedrijfsleven en van burgers tot scholieren. De Klimaatweek 2023 gaat van start op 30 oktober en duurt tot en met 5 november.

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie Overal in Nederland

World Circular Economy Forum

Dit jaar vindt de 7e editie van het World Circular Economy Forum (WCEF) plaats in Finland. WCEF 2023 biedt een boeiend programma met als doel de transitie naar een circulaire samenleving te versnellen, wereldwijde veranderingsmakers onder de aandacht te brengen en de capaciteit om samen te werken op te bouwen.

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie Helsinki, Finland

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws