Transitieagenda's per sector

Om het proces naar een circulair economie te versnellen, zijn er 5 transitieagenda's opgesteld. In de transitieagenda’s staan welke concrete acties er nodig zijn voor de 5 meest belangrijke sectoren en ketens van de Nederlandse economie. Dit zijn ook de sectoren die het meest belastend zijn voor het milieu.

Praktische handvatten voor elke sector

De transitieagenda’s bestaan uit activiteiten en projecten die zijn afgestemd op de doelen van het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’. De projecten zijn bedoeld als praktische handvatten voor elke sector om de transitie naar een circulaire economie vorm te geven. 

Samenwerking met 5 belangrijke sectoren

Voor de transitieagenda's werkt de Rijksoverheid samen met de 5 meest belangrijke van de Nederlandse economie en de ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord.