Regelgeving voor circulaire plastics

Om plasticvervuiling en de CO2-uitstoot te verminderen, komt er nieuwe regelgeving voor plastics. Plastic wordt in overvloed voor veel producten gebruikt. In Nederland consumeren we jaarlijks ongeveer 2 megaton plastic. Voor 2050 is de verwachting dat we 3 keer zoveel plastic gebruiken. Dit heeft grote gevolgen voor het milieu en voor het klimaat. Daarom werkt het ministerie van IenW aan een circulair plastic beleid om plastic te verduurzamen over de gehele levenscyclus van een product, zoals ook is beschreven in het Nationaal Programma Circulaire Economie.

Nationale circulaire plastics norm

Één van de circulaire plastic maatregelen uit dit beleid is de verplichting van een minimumaandeel plastic recyclaat en biogebaseerd plastic. Deze regelgeving noemen we de “nationale circulaire plastics norm”. 

De nationale circulaire plastics norm gaat gelden voor bedrijven die polymeren verwerken tot deel- of eindproducten die ze op de Nederlandse markt afzetten. Vanaf 2027 zijn zij verplicht om een lager percentage recyclaat of biogebaseerd plastic te verwerken. De verplichting loopt op tot 25% - 30% in 2030. De exacte hoogte van het percentage wordt in 2026 bekend gemaakt. 

Minder fossiele aardolie = minder CO2 uitstoot

Door de nieuwe maatregel wordt bij de productie van plastic fossiele aardolie vervangen door recyclaat of biogebaseerd plastic. Per kilogram geproduceerd plastic betekent dit gemiddeld tot 2,5 kilogram minder CO2-uitstoot. Bij de grondstoffenwinning en de productie komt namelijk minder CO2 uitstoot vrij. Ook wordt er minder plastic verbrand.

Om de bedrijven te helpen aan deze regel te voldoen, is het mogelijk om subsidies te krijgen voor bijvoorbeeld de productie en sortering van plastic afval. Hiervoor is geld uit het Klimaatfonds beschikbaar.

Product niet geschikt voor recyclaat?

Niet elk product is even geschikt voor het toepassen van recyclaat en biogebaseerd plastic. Daarom mogen deze bedrijven handelen in een nog nader vorm te geven administratief handelssysteem, vergelijkbaar met de jaarverplichting brandstoffen voor vervoer.

Meedenken? Reageer voor 31 mei op het wetsvoorstel

De Rijksoverheid werkt op dit moment aan de verdere vormgeving van de nationale circulaire plastics norm. Verwerkers van plastic mogen vanaf 2027 alleen nog werken met een bepaald percentage gerecycled of biogebaseerd plastic.

Iedereen mag reageren op het wetsvoorstel! Dit kan tot 31 mei, dus doe het meteen. Daarna wordt de regelgeving waar nodig aangepast. 

Beleid voor circulaire plastics in Europa

De Rijksoverheid wil met de nationale circulaire plastics norm nu al zekerheid geven aan de sector. Hierbij is het wel belangrijk dat een Europees gelijk speelveld zo goed mogelijk blijft bestaan. Daarom zet de Rijksoverheid zich bij Europese onderhandelingen over regels voor bijvoorbeeld verpakkingen, voertuigen, en bouwproducten steeds in voor ambitieuze regels voor het toepassen van recyclaat en biogebaseerd plastic. Ook stuurt Nederland bij de onderhandelingen van de Verenigde Naties aan op een mondiaal verdrag om plastic vervuiling te beëindigen. 

Wanneer de Europese regels in werking zullen treden, is op dit moment nog onduidelijk.

Ander nationaal circulair plastic beleid

Op nationaal niveau wordt nog veel meer beleid ontwikkeld voor circulaire plastics. Zo komen er bijvoorbeeld nieuwe maatregelen om ervoor te zorgen dat er bij afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) minder plastic wordt verbrand. Als gevolg daarvan kan oud plastic weer worden gebruikt voor plastic recyclaat.

Andere nieuwe regels gaan bijvoorbeeld over regels voor landbouwplastics en voor plastics in de bouw om de inzameling en sortering van afgedankte plastics te verbeteren. 

In het Nationaal Programma Circulaire Economie staat het beleid voor circulair plastic beschreven, gericht op reductie, hergebruik en recycling.