Toegankelijkheid

Iedereen moet websites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. De Rijksoverheid besteedt daarom veel aandacht om online informatie gebruiksvriendelijk, toegankelijk en vindbaar te maken. Voor overheidswebsites gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen.

Status en toegankelijkheidsverkaring

Op dit moment heeft de website www.nederlandcirculairin2050.nl de status C. Dit houdt in dat de eerste maatregelen zijn genomen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.

Niveaus van toegankelijkheid

Lees de toegankelijkheidsverklaring van www.nederlandcirculairin2050.nl

Binnenkort zal een onafhankelijk deskundig bureau de toegankelijkheid van deze website verder toetsen. De daarop gebaseerde toegankelijkheidsverklaring wordt daarna op deze pagina gepubliceerd.

Toegankelijkheidseisen voor overheidssites

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring. 

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of bent u een pagina tegengekomen die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met het ministerie van IenW