Nederland circulair in 2050!

In 2050 wil Nederland volledig circulair zijn. In een circulaire economie gaan we zuinig en slim om met grondstoffen en producten. We gebruiken minder grondstoffen doordat we producten langer gebruiken. Gebruikte grondstoffen zetten we weer in voor nieuwe producten. Ook kiezen we grondstoffen die steeds weer aan te vullen zijn.

Noodzaak

De transitie naar een circulaire economie is een noodzaak. We verbruiken meer grondstoffen dan de aarde kan geven of aanvullen. Daarom moeten we samen het grondstoffengebruik terugbrengen binnen de draagkracht van de aarde. Nederland kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Dat vraagt om een andere manier van werken, produceren, bouwen en consumeren.

Circulaire economie pakt klimaatproblemen aan

Een circulaire economie is een belangrijk instrument om klimaatproblemen aan te pakken. Een circulaire economie draagt bij aan het:

  • tegengaan van klimaatverandering;
  • herstel van biodiversiteit;
  • een schoner milieu en gezonde leefomgeving;
  • een grotere leveringszekerheid van grondstoffen.

Omslag in ons denken en doen

Voor een circulaire economie zijn ambitie, heldere regels, circulair ondernemerschap en een omslag in het denken en doen nodig. Zo houden we de aarde leefbaar, ook voor de generaties na ons.