Privacy

Deze website valt onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Verwerking van persoonsgegevens door deze website valt onder de privacyregels van dit ministerie.

In de privacyverklaring van het ministerie van IenW leest u hoe persoonsgegevens worden gebruikt en bewaard. Op deze website vragen wij enkel om uw persoonsgegevens bij aanmelding voor deelname aan een evenement of webinar.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze regels beschrijven ook uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.