Copyright

Al het materiaal dat op deze website is gepubliceerd, is eigendom van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Iedereen mag op grond van de Wet Hergebruik van Overheidsinformatie de informatie op deze website hergebruiken, tenzij anders is aangegeven.

Hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij er op dat onderdeel een auteursrechtelijke beperking van toepassing is. Dit is aangegeven met een copyrightteken (©). Bij het gebruik van informatie op deze website moet het ministerie van IenW altijd als bron worden vermeld.

Uitzondering op beeld

Op foto's, video's, infographics en andere beelden op deze website geldt een auteursrecht. Het is dus niet toegestaan om beeld te hergebruiken of over te dragen, tenzij bij het beeld expliciet is aangegeven dat dat wél is toegestaan.