Circulair Financieren is de norm in 2030

Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn, en de financiële sector speelt hierin een cruciale rol. Op dit moment ervaren circulaire bedrijven en projecten vaak obstakels in hun financiering, omdat ze nog opereren binnen de kaders van een lineaire economie. In Nederland bestaat al de Kopgroep Circulair Financieren. Dit netwerk verbindt vooruitstrevende partijen uit de financiële sector met als doel om van Circulair Financieren de norm te maken in 2030.  

In een circulaire economie houden we veel minder restproducten over en is recyclen de norm. Staatssecretaris Vivianne Heijnen is aanwezig op de klimaattop COP28 om wereldwijd hierin ook slagen te maken. 

Financiele sector
Beeld: ©Valerie Kuypers

Belangrijke rol als financier van circulaire bedrijven

De financiële sector kan als financier van circulaire bedrijven een belangrijke rol spelen bij het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. 

Op dit moment worden bijvoorbeeld negatieve externe effecten niet meegewogen in de prijs van producten en diensten. Daardoor worden risico- en rendementsprofielen van circulaire bedrijfsmodellen nog niet goed begrepen en verkeerd ingeschat. Het gevolg is dat investeerders toch liever kiezen voor lineaire investeringen. 

Handvatten voor financiering tijdens klimaattop

Het is zonde dat goede initiatieven niet slagen, omdat ondernemers de financiering niet rond krijgen. Op de vorige klimaattop zijn hiervoor de eerste handvatten gepresenteerd.

Tijdens deze COP worden de handvatten verder uitgewerkt door bijvoorbeeld overheden aan te spreken op de sleutelrol die zij hebben in de samenwerking met financiële instellingen. 

Roadmap Circulair Financieren

De Kopgroep Circulair Financieren vindt dat circulaire overwegingen in 2030 een integraal onderdeel moeten zijn in de beoordeling van financieringsaanvragen en investeringsbeslissingen. Om dit te bereiken is er al een Roadmap Circulair Financieren 2030 ontwikkeld met daarin 4 concrete acties voor de financiële sector: 

  1. Neem lineaire én circulaire risico's mee in financieringsbeslissingen;
  2. Weeg circulaire metrics mee in financiering;
  3. Doe ervaring op door het sluiten van landmarkdeals;
  4. Optimaliseer en verbreed het financieringsinstrumentarium.  

Bekijk de Roadmap Circulair Financieren 2030 (pdf) en uitleg op de website van Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).