Transitieagenda maakindustrie

De maakindustrie verwerkt materialen, zoals metalen, tot nieuwe producten. Met de transitieagenda maakindustrie werken vertegenwoordigers uit de maakindustrie aan oplossingen om de productieketens zo efficiënt mogelijk in te richten zodat het niet meer schadelijk is voor het klimaat.

Maakindustrie
Beeld: ©Louis Meulstee Photography

In Nederland werken 7 teams samen aan de transitieagenda maakindustrie. Het is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. In het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM) is de transitieagenda maakindustrie uitgewerkt tot concrete doelen en plannen.

Ecologische voetafdruk verlagen

In 2050 heeft de maakindustrie haar ecologische voetafdruk verlaagd naar het niveau waarop we 1 aarde gebruiken. Dit is een van de 2 strategische doelen van het UPCM, dat volledig in lijn is met de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs. De onuitputtelijke vraag om de grondstoffen te winnen en te verwerken, kan de maakindustrie bijvoorbeeld drastisch verminderen door:

  • producten op een efficiënte manier te produceren;
  • biomassa te gebruiken;
  • duurzame materialen hoogwaardig te hergebruiken.

Belangrijke basis voor Nederlandse economie

Het andere strategische doel van het UPMC is dat in 2050 de maakindustrie een belangrijke basis blijft voor de Nederlandse economie, met hetzelfde of een beter niveau van welvaart en welzijn. Bij de omschakeling naar een circulaire economie, is het uitgangspunt dat de Nederlandse maakindustrie;

  • kan concurreren op de wereldmarkt;
  • meer werkgelegenheid creëert of behoudt;
  • de kwaliteit van het werk verhoogt;
  • de sociale inclusiviteit van de samenleving vergroot door bijvoorbeeld ouderen en mensen met een beperking vaker in te zetten als dat kan.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website van Circulaire Maakindustrie.