Transitieagenda kunststoffen

Kunststof is overal. Het is handig, maar het tast het milieu en het klimaat aan. Kunststoffen zorgen namelijk voor veel afval: van plastic soep, zwerfafval tot microplastics in water en voeding. Ook zijn er fossiele brandstoffen nodig om kunststoffen te maken. Om deze schadelijke gevolgen te stoppen, is de transitieagenda kunststoffen opgesteld.

Afspraken circulaire kunststofketen

Met de transitieagenda kunststoffen wil de kunststofsector de transitie naar een circulaire kunststofketen versnellen. Plasticproducenten, bedrijven, overheden en recyclers hebben daarvoor de volgende afspraken gemaakt:

  • Voorkom onnodig gebruik van plastic en andere kunststoffen;
  • Help vervuiling van plastic en andere kunststoffen in de natuur te stoppen;
  • CreĆ«er meer vraag en aanbod van hernieuwbare kunststoffen;
  • Zorg voor een betere gebruikskwaliteit;
  • Ontwikkel een hoger milieurendement van gerecyclede en hernieuwbare kunststoffen.
Plastic afvalberg
Beeld: ©Valerie Kuypers

Belangrijkste aandachtsgebieden

De transitieagenda kunststoffen is uitgewerkt met acties en bepaalde onderwerpen als aandachtsgebieden, zoals:

  1. chemische recycling;
  2. meer en betere sortering;
  3. biobased kunststoffen;
  4. toepassing recyclaat.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website van Transitieagenda Kunststoffen.