Transitieagenda consumptiegoederen

De transitieagenda consumptiegoederen (TAC) gaat over alle gebruikte grondstoffen en uitstoot in de hele waardeketen van goederen. De waardeketen begint vanaf de winning van grondstoffen en materialen tot het vervoer en eindgebruik. Hoe een waardeketen volledig kan omschakelen naar circulair is uitgewerkt in transitieagenda consumptiegoederen.

Recycling electronica
Beeld: ©Tineke Dijkstra

Principes voor circulaire consumptiegoederen

Aan de transitieagenda consumptiegoederen werken verschillende bedrijven, instellingen en kenniscentra mee. Met 5 principes geeft deze transitieagenda richtlijnen aan de sector om de transitie concreet te maken. Dit houdt in dat consumptiegoederen:

 • dezelfde waarde houden, of;
 • een nieuwe hogere waarde krijgen;
 • optimaal verbeterd worden;
 • nieuwe innovatieve toepassingen krijgen;
 • de milieukosten doorberekenen.

Sectoren waar klein impuls een groot effect heeft

De TAC wil die ketens en projecten bereiken waar een kleine impuls een groot effect kan hebben. Het gaat vooral om sectoren als:

 • meubels;
 • textiel;
 • matrassen;
 • verpakkingen;
 • consumentenelektronica;
 • huishoudelijke apparaten.

Kwetsbaar voor schommelingen internationale markten

Bedrijven uit de sector voor consumptiegoederen werken vaak internationaal en zijn daardoor kwetsbaar voor schommelingen op internationale markten. Daarvoor is internationaal EU-beleid en monitoring nodig.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website van Circulaire Consumptiegoederen.