Transitieagenda bouw

De transitieagenda bouw werkt aan oplossingen om woningen en buurten duurzaam in te richten. Door bijvoorbeeld circulair en modulair te bouwen, neemt de vraag naar nieuwe grondstoffen en materialen af. En dat is nodig, want de bouwsector neemt 50% van het grondstoffenverbruik in Nederland voor zijn rekening. Een groot deel van het afval is sloopafval.

Circulair gebouw

In de transitieagenda bouw werkt de bouwsector aan 4 speerpunten om de circulaire bouweconomie te realiseren. Dit zijn:

  • marktontwikkeling;
  • meten;
  • beleid & wet- en regelgeving;
  • kennis & bewustwording.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website van de Circulaire Bouweconomie.