Steven van Eijck benoemd tot Speciaal Regeringsvertegenwoordiger Circulaire Economie

Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. De afgelopen jaren zijn daar de nodige stappen in gezet, maar er is nog veel werk aan de winkel. Daarom heeft de ministerraad (op voorstel van staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat) ingestemd met de benoeming van dr. Steven van Eijck als Speciaal Regeringsvertegenwoordiger Circulaire Economie.

Van Eijck krijgt de opdracht de transitie aan te jagen. Hij wordt de schakel tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Steven van Eijck
Beeld: Christiaan Krouwels

Overgang naar circulaire economie versnellen

Staatssecretaris Vivianne Heijnen: “De circulaire economie draagt bij aan oplossingen voor tal van maatschappelijke problemen. Grondstoffen blijven in de kringloop en zo voorkomen we afhankelijkheid van andere landen, milieuvervuiling, C02-uitstoot, en groeiende afvalbergen. Maar de transitie naar een circulaire economie zal niet vanzelf gaan. Daarom ben ik heel blij dat Steven van Eijck, die beschikt over ruime ervaring met en kennis over de circulaire economie, bereid is om als speciaal regeringsvertegenwoordiger deze transitie verder aan te jagen.”

Circulaire maatschappij voor iedereen

De Speciaal Regeringsvertegenwoordiger Circulaire Economie heeft als taak om - met het Nationaal Programma Circulaire Economie als leidraad - bij te dragen aan het zo goed mogelijk realiseren van een circulaire economie. Ook zal hij gevraagd en ongevraagd signalen en adviezen uitbrengen aan de betrokken bewindspersonen.

Steven van Eijck over zijn benoeming: “Ik zie grote kansen voor een versnelling van de transitie naar een circulaire economie. Er zit ontzettend veel innovatie- en ontwikkelkracht in Nederland. Ik kijk ernaar uit om vanuit deze rol samen met alle partijen die hierbij een cruciale rol spelen te gaan bouwen aan een circulaire samenleving die werkt voor iedereen.”

Steven van Eijck is kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarnaast is hij sinds 2021 voorzitter van de stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) en Wecycle. Hij brengt als regeringsvertegenwoordiger steeds verslag uit aan de regering.