Vierde Rode Draden Notitie over opschaling als belemmering voor circulair ondernemen

Staatssecretaris Heijnen heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd onder meer over de 'Rode Draden Notitie' van Het Versnellingshuis Nederland Circulair! over belemmeringen in circulair ondernemen.

Circulair gebouw

Rode Draden

De Rode Draden Notitie van Het Versnellingshuis Nederland Circulair! wordt jaarlijks gepubliceerd en bevat een overzicht van belemmeringen in circulair ondernemen. In deze vierde editie is specifiek gekeken naar de belemmeringen die spelen bij het opschalen naar de circulaire economie, en welke succesvolle oplossingen er zijn die deze belemmeringen kunnen wegnemen. Dat resulteert in zeven Rode Draden:

  1. Onvoldoende bereidheid, capaciteit en/of sturing binnen het bedrijf
  2. Te weinig kennis en handelingsperspectief
  3. Gebrek aan betrouwbare data en transparantie in de keten
  4. Repareren is zo eenvoudig nog niet
  5. Financiering, hoge kosten en onzekerheid
  6. Onvoldoende marktvraag
  7. Wet- en regelgeving en het uitvoeringsproces daaromheen

Onderzoekspublicaties

De andere rapporten die Heijnen aan de Kamer heeft aangeboden, zijn onderzoeken naar: