Effecten van circulaire transitie voor ontwikkelingslanden in kaart gebracht

Is de omslag naar een circulaire economie een rechtvaardige transitie voor ontwikkelingslanden? Daarnaar heeft Denktank European Centre for Development Policy Management (ECDPM) in opdracht van de ministeries van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek gedaan. Begin januari publiceerde ECDPM het eindrapport External Implications of the Circular Economy Transition of the Netherlands and the EU.

Cover report ecdpm

Aan de ene kant bevestigt het eindrapport de kansen die de transitie naar circulaire productie met zich brengt om verbeterde arbeidsomstandigheden en minder milieudruk in ontwikkelingslanden te realiseren. Maar volgens ECDPM gaat dat niet vanzelf. Ook in ontwikkelingslanden zullen betrokken spelers zich moeten inspannen voor eerlijke processen. Nederland kan (in verbanden als de EU, OESO, WTO en richting bedrijven) dit ondersteunen, bijvoorbeeld door standaarden af te spreken voor materialen en productiemethoden, is één van de conclusies.

Wil je meer weten over deze en andere conclusies uit het eindrapport? Lees de uitgebreide samenvatting op deze website bij Kennis en Beeld.

Het onderzoeksrapport External Implications of the Circular Economy Transition of the Netherlands and the EU is te vinden op de website van ECDPM.