BTW op reparatie elektronica afschaffen?

Brancheorganisatie Techniek Nederland vindt dat elektronische apparaten vaker gerepareerd kunnen worden. Zij pleiten ervoor dat een nieuw kabinet de btw op reparatie van elektronica moet afschaffen zodat het voor consumenten veel aantrekkelijker wordt om apparaten zoals televisies, wasmachines, computers et cetera te laten repareren. De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) pleitte in een eerder advies dat door onze staatssecretaris on ontvangst werd genomen in november 2023, hier ook voor.

Recycling electronica
Beeld: ©Tineke Dijkstra

Mensen kiezen sneller voor reparatie als btw vervalt

Als de btw op reparatie van elektronica vervalt, zullen meer consumenten bij een defect kiezen voor reparatie, zo stelt Techniek Nederland. Nederland heeft sinds 2023 een Nationaal Reparateursregister. In het register staan alle erkende reparatiebedrijven.

Techniek Nederland geeft aan dat ons land het eerste land in Europa is met een door de overheid erkend reparateursregister.

Techniek Nederland wijst erop dat we door meer apparatuur te repareren we veel energie besparen en minder schaarse grondstoffen gebruiken, zorgen voor een kleinere afvalberg en minder broeikasgassen uitstoten.

Right to Repair

Voor de EU-landen geldt vanaf 2025 het zogeheten “Right to Repair”, het wettelijke recht op reparatie. Dat betekent dat onderdelen makkelijk beschikbaar en betaalbaar moeten zijn voor erkende reparateurs.

Strenge eisen voor Ecodesign

Volgens Techniek Nederland moet een nieuw kabinet zich ook inzetten voor strenge eisen voor Ecodesign, een Europese verordening die producenten verplicht hun producten duurzamer te maken, bijvoorbeeld door ze makkelijker te kunnen repareren en onderhouden. 

Keurmerk Refurbished

Met het Keurmerk Refurbished wil Techniek Nederland ook de omslag naar een duurzamere en circulaire economie stimuleren. Alleen gecertificeerde bedrijven mogen het keurmerk voeren.

Meer weten?

Lees het nieuwsbericht 'Afschaffen van de btw maakt elektronica repareren veel aantrekkelijker' op de website van Techniek Nederland.

Of bekijk de publicatie 'Weg van de wegwerpmaatschappij' van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.