Staatssecretaris Heijnen weerlegt kritiek tijdens circulaire-economiedebat

Op donderdag 20 april debatteerde de Tweede Kamer over de circulaire economie en het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE). Volgens de Kamer gaan de maatregelen in het NPCE niet ver genoeg om de doelstellingen voor een volledig circulaire economie in 2050 te behalen. Staatssecretaris Vivianne Heijnen van IenW kon deze kritiek weerleggen. Zij kiest voor solide en degelijke maatregelen die op de lange termijn voor grote effecten en de nodige systeemverandering gaan zorgen. Een 'wonderstokje' voor de korte termijn werkt niet.

Portretfoto staatssecretaris Vivianne Heijnen (IenW)
Beeld: ©Rijksoverheid

Veel aandacht voor debat

Voor het circulaire-economiedebat was maar liefs 6 uur uitgetrokken. Een teken dat de politieke aandacht voor de circulaire economie steeds meer toeneemt. Ook de volle tribune liet zien hoe het onderwerp in de samenleving leeft.

Onlangs publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER). Uit de conclusie bleek dat de doelen voor een circulaire economie uit het NPCE met de huidige inzet niet gehaald gaan worden. Dit kwam ook naar voren uit de technische briefing van het PBL die vorige week is verstuurd naar de commissieleden van de Tweede Kamer.

Circulaire economie betekent forse systeemverandering

Staatssecretaris Heijnen benadrukte dat de circulaire economie een forse systeemverandering betekent. “Dat is een traject van de lange adem die niet tussen de soep en de aardappelen gerealiseerd wordt”. Dit is wat de ICER bevestigt volgens haar. De realisatie van een circulaire economie vraagt ook om integraliteit van de aanpak, en Heijnen benadrukte dat ze daarvoor veel samenwerkt met andere departementen. Daarbij is zij zowel de aanjager met daarnaast een coördinerende verantwoordelijkheid.

Heijnen illustreerde de nodige systeemverandering met een voorbeeld. Zo komt de circulaire economie er nu op basis van rekenmodellen altijd bekaaid van af, omdat bijna alle modellen erop zijn gebaseerd schade te berekenen. Maar een circulaire economie voorkomt schade aan de voorkant. Daar zit dus een probleem. Het PBL heeft dit volgens haar erkend en is daar nu naar aan het kijken. Verder benadrukte ze het belang om in die grondstoffentransitie voortdurend partijen te blijven stimuleren, en niet alleen in te zetten op verplichtingen. “Als we niet iedereen meenemen, brokkelt het draagvlak af", aldus Heijnen.

In het debat was verder aandacht voor textiel, verpakkingen en plastic, afvalinzameling en recycling.

Meer informatie

Lees het volledige nieuwsbericht over het debat op de website van AfvalOnline (eerst registreren om te lezen). Of kijk het debat over de circulaire economie terug op de website van de Tweede Kamer.