Hoe circulair is de Nederlandse consument?

Hoewel veel Nederlandse consumenten openstaan voor duurzamere producten of langer met producten willen doen, blijken ze nog weinig circulair te consumeren. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport over circulair consumentengedrag.

Mensen op straat
Beeld: ©Inge van Mil Photography

Gedrag, bereidwilligheid en potentiële milieuwinst

In het onderzoek 'Hoe circulair zijn Nederlandse consumenten?' kijkt het PBL naar het gedrag, de bereidwilligheid en potentiële milieuwinst van circulair consumeren. Daarbij zijn Nederlanders gevraagd naar 100 verschillende gedragingen die milieuwinst opleveren. Denk bijvoorbeeld aan minder nieuwe kleding kopen, zonnepanelen plaatsen, dichtbij op vakantie gaan of kleding van gerecyclede materialen kopen.

Maak het niet lastig of duurder

Er is een groot draagvlak voor circulair consumeren, als het niet lastig of duurder is. Opvallend is ook dat veel mensen bereid zijn tot reparatie van hun producten, terwijl weinig mensen het doen. Andere consumptiebeperkingen (minder zuivel, vlees en autobezit) en delen of lenen in plaats van bezit lijken nog een brug te ver. 

Een meerderheid van de Nederlanders is al bezig met energiebesparing en gescheiden inleveren van spullen en afval. Ook bieden zij hun oude spullen aan voor hergebruik, maar blijven zelf nog nieuwe producten kopen.

Beleid op gedrag

Het PBL raadt de Rijksoverheid aan om de overgang naar een circulaire economie makkelijker te maken door beleid te maken op gedrag. Het ministerie van IenW heeft dat al aangekondigd in haar gedragsstrategie Burgers en circulaire economie. De hoofdlijnen van deze gedragsstrategie zijn ook opgenomen in het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) dat het kabinet op 3 februari presenteerde. Samen met andere overheden, bedrijven en het algemeen publiek werkt het rijk aan een volledig circulaire economie in 2050.

Het rapport 'Hoe circulair zijn Nederlandse consumenten?' vormt de basis voor de tweejaarlijkse Monitor Duurzaam Leven over veranderingen in consumentengedrag in de tijd.

Meer weten

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Lees dan het rapport 'Hoe circulair zijn Nederlandse consumenten?' van het PBL of de Gedragsstrategie 'Burgers en circulaire economie' van het ministerie van IenW.