Specifieke maatregelen NPCE 2023-2030

Voor de 5 meest belangrijke productketens van de Nederlandse economie zijn in 2018 transitieagenda’s opgesteld. Dit zijn ook de sectoren en ketens die het meest belastend zijn voor het milieu.

In het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 - 2030 zijn concrete doelen geformuleerd en specifiek beleid ontwikkeld voor de meest impactvolle productgroepen binnen deze ketens, te weten:

  • Consumptiegoederen: elektrische en elektronische apparaten; verpakkingen en wegwerpproducten; textiel; meubels.
  • Kunststoffen: plastic verpakkingen; plastic in de bouw; landbouwplastic.
  • Bouw: woningen; kantoren en bedrijfshallen; betonnen viaducten en bruggen; wegverharding.
  • Maakindustrie: Capital Equipment; windparken; zon-PV-systemen; klimaatinstallaties.

De activiteiten binnen de keten Biomassa & voedsel vallen binnen de transitie naar kringlooplandbouw.