Ondersteunende maatregelen NPCE 2023-2030

Naast algemene en specifieke maatregelen bevat het Nationale Programma Circulaire Economie 2023 -2030 (NPCE) ondersteunende maatregelen met de randvoorwaarden voor de transitie naar een circulaire economie.

De Rijksoverheid wil bijvoorbeeld de juiste kennis en vaardigheden voor duurzaamheid en circulaire economie vergroten en het een passende plek geven in het onderwijs. Daarnaast krijgt circulariteit ook aandacht in leermodules voor bijvoorbeeld inkopers en marketeers in bedrijven.

Verder ondersteunt de Rijksoverheid de transitie met maatregelen voor onder andere  financiering, gedragsverandering, circulair ondernemen en circulair inkopen.