Algemene maatregelen NPCE 2023-2030

In het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) staan algemene maatregelen om circulair grondstoffengebruik te stimuleren.

Het circulaire-economiebeleid heeft 4 knoppen waaraan het kan draaien om grondstoffengebruik meer circulair te maken. De maatregelen in het NPCE zijn daarop gericht.

1. Grondstoffengebruik verminderen

Gebruik van minder (primaire) grondstoffen door af te zien van het produceren of kopen van producten, deze te delen of ze efficiënter te maken (‘narrow the loop‘). In het NPCE staat bijvoorbeeld de ambitie dat in 2030 de hele overheid circulair inkoopt. Van bureaus en stoelen tot wegen en waterwerken.

2. Substitutie van grondstoffen

Vervanging van primaire grondstoffen door secundaire grondstoffen en duurzame biogrondstoffen die zo hoogwaardig mogelijk toegepast worden, of door andere, meer algemeen beschikbare grondstoffen met een lagere milieudruk. Denk hierbij aan de verplichting tot een bepaald percentage recyclaat (hergebruikte materialen).

3. Levensduurverlenging

Langer en intensiever gebruik van producten en onderdelen door hergebruik en reparatie. Dit vertraagt de vraag naar nieuwe grondstoffen (‘slow the loop’). Een maatregel die gericht is op levensduurverlenging is bijvoorbeeld een reparateursregister vanaf 2023 voor elektrische en elektronische apparaten om makkelijk een geschikte reparateur te vinden.

4. Hoogwaardige verwerking

De kringloop sluiten door recycling van materialen en grondstoffen. Hierdoor wordt er minder afval verbrand of gestort en ontstaat er meer hoogwaardig aanbod van secundaire grondstoffen (’close the loop’). In 2050 moet het verbranden van recyclebaar materiaal volledig verleden tijd zijn. Dat vraagt om ingrepen aan de voorkant van de keten. Het kabinet wil daarom gemeentes én inwoners helpen om afval nog beter te scheiden.