Nieuw beleid voor verduurzaming in de bouw

Een mooie mijlpaal! Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat wettelijke milieueisen opstellen voor beton, staal en asfalt in infraprojecten. Zo gelden dezelfde regels voor alle spelers in deze markt. En weten zij hoe zij kunnen investeren in duurzaamheid.

Met deze regels zijn al snel grote stappen mogelijk in het realiseren van circulariteitsdoelen. En bijvoorbeeld het verminderen van CO2-uitstoot in de bouw. Dit (en meer!) staat in de Kamerbrief met toelichting op het circulair klimaatbeleid.

Wegwerkzaamheden
Beeld: Ton Borsboom