Subsidie voor onderzoek naar circulair plastic

Bedrijven die plastic producten maken, kunnen subsidie krijgen voor onderzoek naar het gebruik van (meer) circulair plastic. Zij kunnen de subsidie vanaf 18 juni bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aanvragen.

De subsidie kwam tot stand in overleg met de sector van plasticverwerkers. Tot 2030 is in totaal 49 miljoen euro beschikbaar.

Technische tests met plastic

Met de subsidie kunnen plasticverwerkers met technische tests onderzoeken of ze een deel van het fossiele plastic kunnen vervangen door gerecycled of biogebaseerd plastic. Gerecycled plastic is plastic uit afval dat na inzameling en bewerking weer is in te zetten als plastic grondstof. Biogebaseerd plastic wordt gemaakt van bijvoorbeeld planten(resten) of algen.

Minder fossiel, meer recyclaat en biogebaseerd plastic

Minister Mark Harbers:  “We willen af van het gebruik van fossiele grondstoffen. Niet alleen als energiebron, maar ook als grondstof voor dingen die we maken, zoals plastic. Het doel is om in Nederland in 2050 klimaatneutraal én volledig circulair te zijn. Dat wil zeggen een economie waarin we grondstoffen steeds blijven hergebruiken en er nagenoeg geen afval overblijft. Daar hebben we het bedrijfsleven hard bij nodig en met subsidies als deze helpen we ze om de overstap te maken van fossiele naar hernieuwbare grondstoffen.”

Nationale circulaire plastic norm

Het kabinet werkt aan de invoering van een nationale circulaire plastic norm (NCPN). Dat houdt in dat in Nederland vanaf 2027 een oplopend percentage gerecycled of biogebaseerd materiaal wordt toegepast in nieuwe plastics. Deze subsidieregeling wordt beschikbaar gesteld in combinatie met de invoering van de NCPN en is onderdeel van een pakket van in totaal €267 miljoen aan subsidies voor het stimuleren van circulair plastic.

Berg plastic afval