World Circular Economy Forum 2024: sneller naar een wereldwijde circulaire economie

Het World Circular Economy Forum (WCEF) wil wereldwijd de transitie naar een circulaire samenleving versnellen. Nederland is als één van de circulaire koplopers een belangrijke partner van het WCEF. Onder leiding van staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) vertegenwoordigden dit jaar ruim 20 Nederlandse bedrijven en organisaties de Nederlandse circulaire ambities.

De 8e editie van het WCEF was van 15 tot en met 18 april in Brussel. Het WCEF brengt ondernemers, beleidsmakers, financiers en wetenschappers van over de hele wereld samen. Om de beweging naar een circulaire economie te versnellen. En om de samenwerking daarbij te versterken. Staatssecretaris Heijnen: “Versnelling en opschaling is alleen mogelijk als iedereen open staat om van elkaar te leren en samenwerking nog serieuzer te nemen.”

Bredere samenwerking met China

De Europese Commissie en China zijn daar een voorbeeld van. Zij werken al samen aan een circulaire economie. De staatssecretaris en de vicevoorzitter van de Chinese National Development and Reform Commission gingen in gesprek over de vraag hoe de circulaire economie en de kennis daarover zijn op te schalen.

Europese regels rondom duurzame koolstof in de chemie

Wil de Europese chemische industrie een duurzame koploper worden, dan moet duurzame koolstof het gebruik van fossiele koolstof vervangen. Op 16 april overhandigde staatssecretaris Heijnen - ook namens minister Adriaansens (Economische Zaken & Klimaat), Frankrijk, Tsjechië en Ierland - een statement duurzame chemie aan Eurocommissaris Hoekstra.

Staatssecretaris Heijnen: “Met een omslag van fossiele naar duurzame grondstoffen in de chemie kunnen we grote stappen maken. Door hiervoor Europese regels te maken, staan we sterker en slaan we twee vliegen in één klap; op het gebied van circulariteit en CO2-uitstoot.”

Staatssecretaris Heijnen overhandigt het statement duurzame grondstoffen in de chemie aan Eurocommissaris Hoekstra
Staatssecretaris Heijnen overhandigt (samen met haar Ierse collega-minister) het statement duurzame grondstoffen in de chemie aan EU-commissaris Hoekstra

Maak financiering van circulariteit mogelijk

Financiering van de circulaire economie is een belangrijk onderwerp voor Nederland. De Nederlandse Vereniging van Banken en IenW maakten op 14 maart al afspraken over de verdere ontwikkeling van een circulaire economie. Tijdens het WCEF kwam een netwerk van ontwikkelingsbanken samen. De staatssecretaris daagde de banken uit om snel over te gaan tot gezamenlijke actie. Ook was er aandacht voor wat nationale overheden kunnen doen om circulair ondernemen breder mogelijk te maken.

Het volgende WCEF is in 2025 in Brazilië. Dan is Nederland weer van de partij.