Circulariteit in de regio: Friesland stimuleert bedrijven bij hun circulaire ambities

Veel bedrijven willen circulaire stappen nemen, maar weten niet waar ze moeten beginnen. Ze hebben tijd, kennis en geld nodig om te innoveren. Als provincie of gemeente kan je daarin ondersteunen. De provincie Friesland heeft gekozen voor een pakket aan subsidieregelingen om zowel start-ups, als scale-ups en gevestigde grote bedrijven te helpen in hun circulaire ambities.

Initiatief Friesland voor bedrijven

Start-, ontwikkel- en vestigingsregeling

Met een start-, ontwikkel- en vestigingsregeling biedt de provincie voor elke type ondernemer en voor elke fase van bedrijfsontwikkeling een regeling. De circulaire eisen van de regelingen vragen ondernemers om een plan, innovatie of vestiging te ontwikkelen op basis van:

  1. een meer gesloten grondstoffenketen;
  2. een product of nieuw productieproces dat circulair wordt geproduceerd.

De provincie biedt 3 regelingen: startgeld, ontwikkelfonds en vestigingsregeling.

1. Startgeld

Startgeld (regeling ‘Innovatiematrix’) richt zich op bedrijven om deze te activeren om met de circulaire economie te starten. Hierbij kregen ondernemers 2500 euro voor het opstellen van hun idee op slechts een A4’tje. Dit is een zeer laagdrempelige en toegankelijke manier voor ondernemers om even de tijd te nemen hun circulaire plan(nen) kort uit te leggen. Daarmee wordt het vuurtje aangewakkerd bij ondernemers en krijgt de provincie inzicht in wat er speelt bij mkb’ers.

2. Ontwikkelfonds

Het ontwikkelfonds is bedoeld om bedrijven te helpen hun circulair product (verder) te ontwikkelen. Per bedrijf is 25.000 euro beschikbaar. 

Zowel de regeling voor startgeld als het ontwikkelfonds vallen onder het subsidieprogramma ‘No en Moarn’ (Nu en Morgen). Dit was oorspronkelijk het pakket om bedrijven en instellingen te helpen in covid tijd. Hierin heeft de provincie een aantal regelingen opgenomen die duurzame en circulaire voorwaarden hebben. Deze worden gezamenlijk ‘De Nieuwe Economie Challenge’ genoemd.

Voor de regeling ‘startgeld’ zijn 25 plannen ingediend. Voor deze ondernemers is ook een bijeenkomst georganiseerd waar zij met een eigen stand hun plan konden toelichten en waarbij ook experts en adviseurs aanwezig waren, o.a. van Ynbusiness en Circulair Friesland.

Het ontwikkelfonds is aansluitend op de goede ideeën die vanuit de startgeld-regeling kwamen. Beide regelingen zijn gericht op bedrijven die meer circulair willen ondernemen. Deze bedrijven richten zich op grondstoffen/productie (product anders fabriceren, bv. verpakking, circulair produceren) of op de keten (circulaire samenwerking in de keten, keten sluiten).

3. Vestigingsregeling

Met de vestigingsregeling (‘Subsidieregeling vestiging en circulair ondernemerschap Fryslân’) wil de provincie circulaire bedrijven behouden en naar de regio laten trekken. Binnen deze regeling is per bedrijf 75.000 euro (maximaal 100.000) beschikbaar. De 1e ronde van de regeling is op 31 december 2022 gesloten, de tweede ronde is per 6 februari 2023 weer opengesteld. De regeling is circulair ingezet en 12 ondernemers zijn hier al mee geholpen.

Enkele voorbeelden van innovaties die door deze regeling ondersteund zijn:

  • restmateriaal uit metaalindustrie gebruiken als grondstof in sieradenproductie;
  • ontwikkelen van circulair geproduceerde boten voor pleziervaart;
  • uitbreiding vestiging voor demontage en hergebruik van hoge volumes ICT onderdelen;
  • uitbreiden van vestiging voor het refurbishen en verduurzamen naar elektrische wagens.

Aantal bedrijven geholpen

In totaal heeft de provincie ruim 50 bedrijven geholpen: 25 met startgeld (totaal 62.500euro), 15 met ontwikkelfonds (totaal 375.000 euro) en 12 met vestigingsregeling (totaal 975.000 tot 1.300.000 euro)

Meer weten?

Bekijk de infographic Toekomstige bedrijven van de Provincie Friesland.

Of ga naar de pagina Circulaire economie in de regio om te kijken wat andere regio's doen.