Bedrijven roepen politiek op tot meer actie voor circulaire economie

Verschillende bedrijven hebben een dringend beroep gedaan op de politiek in Den Haag om meer te doen voor circulariteit. In een gezamenlijke brief vragen ze om duidelijke doelen voor circulariteit in 2030, extra financiering voor de omslag naar een circulaire economie en de benoeming van een minister voor circulariteit.

VNO Pamflet
Beeld: ©VNO

Grootste ondernemersorganisaties

De oproep komt van de grootste ondernemersorganisaties van Nederland: VNO-NCW en MKB-Nederland, de brancheorganisatie voor de chemische industrie VNCI, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME én milieuorganisatie Natuur & Milieu.

De bedrijven steunen de doelen van de Rijksoverheid om tot een circulaire samenleving in 2050 te komen. Zij willen laten zien wat nodig is om de omslag te maken naar een circulaire economie en wat het Nederland oplevert.

Kansen voor een sterk, schoon en onafhankelijk Nederland

De bedrijven benadrukken de kansen van een circulaire economie. Het kan Nederland helpen om economisch sterker te worden en minder afhankelijk te zijn van andere landen voor de levering van belangrijke grondstoffen. Een circulaire economie leidt ook tot minder verspilling van producten en materialen, minder afval en afname van de CO2-uitstoot. Als we producten en materialen weer hergebruiken of inzetten als grondstof voor nieuwe producten, levert dat veel nieuwe banen, bedrijvigheid en een schonere leefomgeving op. 

Volgens de bedrijven heeft Nederland alle middelen in huis om een leidende positie te krijgen in Europa en de wereld op het gebied van circulariteit. Vooral met onze logistiek, chemie en de maakindustrie.

Samenwerking

Samenwerking is cruciaal. De bedrijven vragen de Tweede Kamer en een nieuw kabinet om focus, meer capaciteit en intensieve samenwerking. Alleen door de inspanningen van alle partijen, van winkeliers tot producenten en overheden, kan de omslag naar een circulaire economie echt gerealiseerd worden.

Belangrijkste aandachtspunten

De belangrijkste aandachtspunten in de brief aan de Tweede Kamer omvatten onder andere:

  • het opstellen van heldere circulairiteitsdoelen voor de meest belangrijke sectoren. Dit biedt duidelijkheid, voorspelbaarheid en zekerheid voor investeringen;
  • duidelijke en praktische Europese producteisen om circulariteit te stimuleren, de levensduur van producten te verlengen en de behoefte eraan te verminderen. Nederland kan binnen de EU het voortouw nemen voor een eerlijk speelveld voor circulaire bedrijven;
  • een koppeling van het beleid voor energie, klimaat en grondstoffen;
  • meer fysieke ruimtes voor circulaire economie bij gemeenten en provincies om de lokale betrokkenheid te vergroten;
  • financiële ondersteuning bieden;
  • circulaire initiatieven stimuleren en MKB bedrijven actief betrekken;
  • een minister voor de circulaire economie aanstellen om overzicht te houden op de opgaven voor klimaat, energie, (bio)grondstoffen en woningbouw.

Meer weten? Lees het pamflet dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.