5 jaar Transitieteam Circulaire Bouweconomie: wat is er bereikt?

Al 5 jaar werkt het Transitieteam Circulaire Bouweconomie (CBE) aan een circulaire toekomst. Want in 2050 moet de Nederlandse bouwsector circulair zijn. Dat betekent dat we anders moeten ontwerpen, ontwikkelen en bouwen. Om de transitie waar te maken, heeft het Transitieteam CBE de afgelopen 5 jaar adviezen uitgebracht, kennis ontwikkeld en praktijkvoorbeelden ontwikkeld met bouwpartijen. Benieuwd? Lees alles over de resultaten in het CBE e-zine. 

Venlo circulair bouwen
Beeld: ©Rijksoverheid

Fundering Circulaire Bouweconomie

De adviezen, methodieken en publicaties van het Transitieteam vormen de fundering, of "het Basiskamp" van de Circulaire Bouweconomie.

Tijdens de conferentie Circulair Bouwen aan Morgen, die onlangs op 7 december plaatsvond, werd het Transitieteam CBE in het zonnetje gezet. Per 31 december neemt het team namelijk officieel afscheid. Zij werden bedankt voor de toegewijde inzet voor de circulaire bouw. Op het podium werd het Transitieteam onder meer toegesproken door Marieke Spijkerboer (Directeur Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie ministerie IenW) en Jan Willem Beaujean (wnd DG Volkshuisvesting en Bouwen ministerie BZK). 

Meer weten?

Behalve de resultaten en de hoogtepunten van 5 jaar Transitieteam CBE, zijn in het E-zine ook interviews met de leden van het Transitieteam te lezen.