Circulaire keten voor hergebruik houtrestanten meubelindustrie

In het teken van de Nationale Klimaatweek bezocht staatssecretaris Vivianne Heijnen maandag Wood Loop en interieurbouwer Domburg in Bodegraven. Wood Loop zamelt houtrestanten in van de meubelindustrie en interieurbouwers. Interieurbouwer Domburg is een van de deelnemende ondernemers en draagt zo een steentje bij aan het hergebruik van meer dan 100 kiloton houtrestanten per jaar. Tijdens het werkbezoek kreeg Heijnen te zien hoe dit proces werkt.

De Wood Loop
Beeld: ©Ministerie van IenW

Inzameling houtrestanten

Jaarlijks gaat er maar liefst 18% van de 635 kiloton hout die de meubelsector verbruikt, verloren. Daarom heeft Koninklijke CBM, de branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie, stichting Wood Loop opgericht. 

Het doel van Wood Loop is om houtrestanten bij de meubelindustrie en interieurbouwers in te zamelen en er weer nieuwe platen van te maken.

Tijdens het werkbezoek leerde Heijnen hoe het circulaire proces van Wood Loop in zijn werk gaat. Ook werd er ook over de ambities van Wood Loop gesproken en de uitdagingen waar zij voor staan in de transitie naar een volledig circulair Nederland in 2050.

Ketendoorbraakproject

Wood Loop krijgt als ketendoorbraakproject ondersteuning vanuit het Versnellingshuis Nederland Circulair!

Meer weten

Kijk op de website van stichting Wood Loop voor meer informatie over de inzameling van houtrestanten van de meubelindustrie en interieurbouwers.