Monitor Duurzaam Leven: Nederlanders klaar om milieusprong te maken

Vandaag heeft voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal de Monitor Duurzaam Leven 2023 gepubliceerd. Volgens dit tweejaarlijkse consumentenonderzoek naar duurzaam gedrag zit het wel goed met de houding van Nederlanders ten opzichte van duurzamer leven. Door in te spelen op de zaken waar zij al voor open staan, maar nog niet doen, kan Nederland een grote milieusprong vooruit maken. Deze zogenoemde ‘sweet spots’ gaan bijvoorbeeld over mobiliteit (meer trein gebruik en aanschaf elektrische auto’s), meubels (duurzaam materiaal, tweedehands of refurbished) en textiel (weinig aanschaffen).

Mensen op straat
Beeld: ©Inge van Mil Photography

In de praktijk is het nog een opgave

De Monitor Duurzaam Leven 2023 laat zien dat de wens om echt duurzaam te leven bij veel mensen leeft. Alleen blijkt het in de praktijk nog een opgave te zijn. Omdat bijvoorbeeld de prijs nog te hoog is, of de beschikbaarheid van een product te laag. Hierdoor blijft grote milieuwinst voorlopig liggen.

4.000 mensen ondervraagd

In het onderzoek zijn ruim 4.000 mensen ondervraagd. Een grote meerderheid gaf aan open te staan voor duurzamer gedrag: mensen staan positief tegenover 70 van de 98 onderzochte duurzame gedragingen. De openheid tot duurzamer leven moet zich nog meer vertalen in ander gedrag. Een kwart van de ondervraagden brengt duurzame gedragingen al in de praktijk, bijvoorbeeld door spullen te recyclen en afval te scheiden. 

Sweet spots & bottelnecks

Het onderzoek benoemt de ‘sweet spots’ als kansen om gedragsveranderingen naar een duurzame levensstijl te stimuleren. Ook brengt het de ‘bottlenecks’ in kaart, die een grote milieusprong nog tegenhouden.

Zo vinden mensen het bijvoorbeeld lastig om minder vlees, vis en zuivel te consumeren. Dit is noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen. 13% van de mensen geeft aan al weinig vlees te eten en 19% staat daarvoor open. Bij zuivel ligt het cijfer lager: 8% zegt al te minderen, terwijl 10% aangeeft ervoor open te staan. Andere bottlenecks met een hoge milieuwinst zijn de aanschaf van warmtepompen en het wegdoen van auto’s.

Als mensen daadwerkelijk het gedrag gaan vertonen waarvoor ze openstaan, kan Nederland grote milieusprongen maken.

Grafiek met sweetspots en bottlenecks duurzaam gedrag
Beeld: ©Milieu Centraal
Grafiek met sweet spots en bottlenecks

Meer informatie

Wil je meer weten over de Monitor Duurzaam Leven 2023? Lees het volledige persbericht op de website van Milieu Centraal of download het onderzoek Monitor Duurzaam Leven 2023.