Nationaal Groeifonds financiert projecten die circulaire economie dichterbij brengen

Het Nationaal Groeifonds financiert 18 nieuwe duurzame projecten voor de ontwikkeling van innovatieve, circulaire zonnepanelen, een snellere elektrificatie van logistiek en het digitaliseren van zorgopleidingen. De 18 projecten maken deel uit van de derde subsidieronde van het Nationaal Groeifonds. Het kabinet heeft hiervoor € 4 miljard subsidie beschikbaar gesteld.

Kaart Nederland in foto's
Beeld: ©Rob Poelenjee

Goed voor transitie naar circulair Nederland

Vier projecten die bijdragen aan de transitie naar een circulair Nederland zijn: Biobased Circular, SolarNL, Material Independence & Circular Batteries, en Groeien met Groen Staal.

'BioBased Circular' ontwikkelt gesloten circulaire waardeketens (waardecirkels) in Nederland voor kunststofproducten (polymeren) op basis van koolhydraatrijke biogrondstoffen. 

'SolarNL' richt zich op de ontwikkeling en industrialisatie van nieuwe zon-pv-technologieën. Het bedrijft maakt de volgende generatie volledig circulaire zonnepanelen. 

'Material Independence & Circular Batteries' richt zich op het realiseren van een sterke positie voor de Nederlandse maakindustrie in de mondiale batterijketen, waarbij duurzaamheid en circulariteit centraal staan. 

'Groeien met Groen Staal wil via verschillende innovaties de Nederlandse staalsector (productie, gebruik en recycling) verduurzamen op gebied van emissies, circulariteit en het verbeteren van het verdienvermogen van Nederland.

Duurzaam verdienvermogen bevorderen

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten om het duurzaam verdienvermogen van Nederland te bevorderen. Nederland zet daarmee een belangrijke stap richting een meer duurzame en circulaire economie.

Alle projecten worden voor een deel uit het fonds gefinancierd, en voor een deel door publieke en private partijen. 

Volgende subsidieronde in najaar 2024

De komende tijd gaat het Nationaal Groeifonds door met het ondersteunen van duurzame projecten en het stimuleren van innovatie. De volgende vierde subsidieronde gaat in het najaar van 2024 open. Kijk voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden op de website van het Nationaal Groeifonds.

Of lees het volledige nieuwsbericht over de derde subsidieronde van het Nationaal Groeifonds.