Luister naar de DSGC-podcast ‘Versnellen naar een circulaire economie’

Er is een podcast uitgebracht van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) over de circulaire economie. In deze podcast belichten de studiogasten hun visie over de versnelling van de transitie naar een circulaire economie en hoe haalbaar dat is. Een circulaire economie kan veel waarde creëren en is een toekomstbestendig economisch model. Maar daarvoor is wel een systeemverandering nodig, waarin alle belanghebbenden samenwerken.

Studiogasten bij de podcast van DSGC
Beeld: ©DSGC

Dutch Sustainable Growth Coalition

De DSGC bestaat uit 8 internationale opererende bedrijven (AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell en Unilever) om de ontwikkeling en implementatie van duurzame business modellen te versnellen en daarmee bij te dragen aan de realisatie van de 17 ontwikkelingsdoelen (SDG’s)  van de Verenigde Naties.

Verschillende experts van de bedrijven, de ministeries van IenW en EZK en kennisinstellingen, waaronder PACE, zijn in maart bijeengekomen om na te gaan of zij gezamenlijk de ontwikkeling naar een circulaire economie kunnen versnellen. In deze podcast bespreken de studiogasten de resultaten daarvan.

Studiogasten

In deze podcast zijn te gast:

  • Jan Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC)
  • Martine Roza, taakveldcoördinator Visie, Innovatie & Kennis voor de Circulaire Economie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Lotte Holvast, program manager bij Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE)
  • Erica Ording, technology lead Sustainable Packaging bij FrieslandCampina