Klimaatplannen Jetten versnellen transitie naar circulaire economie

De klimaatplannen en extra maatregelen die klimaat- en energieminister Rob Jetten eind april aankondigde om de klimaatdoelen in 2030 te halen, leveren ook een belangrijke bijdrage aan de versnelling van de transitie naar circulaire economie. Een groot deel van de maatregelen richt zich op het versterken van het toekomstig, duurzame verdienvermogen van Nederland. En daar liggen voor ondernemers de kansen om voorop te lopen: met duurzame producten, circulaire productieprocessen of met innovatieve, klimaatvriendelijke toepassingen.

Schoolgebouw De Groene Long
Beeld: ©Tineke Dijkstra

Nieuwe circulaire productiemethoden

De ontwikkeling van nieuwe circulaire productiemethoden, waarin producten zoveel mogelijk worden gerecycled of hergebruikt, helpt om de hoeveelheid afval te verminderen en zuiniger met grondstoffen om te gaan.

Er komt bijvoorbeeld strengere regelgeving voor afvalverbranding en afvalverwerking, waarbij zoveel mogelijk wordt aangestuurd op recycling. Ook voor plastic gaan nieuwe regels gelden: plastic moet voor minimaal 25% tot 30% bestaan uit hergebruikt – of biomateriaal. Producenten worden op deze manier verantwoordelijk gesteld voor de producten en verpakkingen die zij op de markt willen brengen.

Stimulans voor circulaire economie

In totaal is er € 777,9 miljoen beschikbaar gesteld om de circulaire economie te stimuleren. Dit budget is bestemd voor maatregelen voor:

  • de transitie naar duurzame circulaire plasticsketens;
  • circulaire innovaties en circulair gedrag;
  • productie en gebruik van biobased bouwmaterialen;
  • circulair slopen en in de grond-, weg- en waterbouw voor het opschalen van duurzame infratechnieken.

Het pakket aan maatregelen is een grote stimulans voor de circulaire economie. 

Meer informatie

Meer weten? Lees het volledige nieuwsbericht over de extra maatregelen voor klimaat op de website van Rijksoverheid.