Nieuwe subsidie KIA-CE voor circulaire ondernemers

Goed nieuws voor ondernemers en onderzoekers die werken aan circulaire producten, processen en diensten. Op maandag 22 mei gaat de nieuwe subsidieregeling Kennis en Innovatie Agenda - Circulaire Economie (KIA-CE) open. Doel van deze subsidie is om ondernemers financiële ondersteuning te bieden bij investeringen die bijdragen aan een circulaire economie en helpen om de CO2-uitstoot te verminderen.

Skyline met zonnepark

Transitie circulaire economie versnellen

Met de nieuwe KIA-CE-subsidie wil de Rijksoverheid ondernemers stimuleren om hun activiteiten te verduurzamen en de ecologische voetafdruk te verkleinen. De subsidieregeling is onderdeel van het bredere overheidsbeleid om de transitie naar een circulaire samenleving te versnellen. 

Van wanneer tot wanneer

De subsidieregeling gaat open op maandag 22 mei 2023 om 09.00 uur en loopt tot vrijdag 7 september 17.00 uur.

Hoogte subsidie

Voor de KIA-CE subsidie is een totaal budget van € 2.500.000 beschikbaar. Per project geldt een maximale subsidie van € 500.000.

Aanvragen en meer informatie

Ondernemers die geïnteresseerd zijn in de KIA-CE-subsidie kunnen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meer informatie vinden over deze subsidieregeling, inclusief de voorwaarden en de aanvraagprocedure.