‘Mei Plasticvrij’ wil bewustzijn over plasticverbruik vergroten

Deze maand vindt weer het jaarlijkse initiatief 'Mei Plasticvrij' plaats. Mei Plasticvrij, begonnen als Belgisch burgerinitiatief, wil mensen bewuster maken van hun plasticverbruik en moedigt iedereen aan om de hele maand geen plastic te gebruiken. Mei Plasticvrij past bij de principes van de circulaire economie, waarin zoveel mogelijk wordt gestreefd naar het hergebruik van materialen en zo min mogelijk afval.

Plastic afvalberg
Beeld: ©Valerie Kuypers

Plasticvervuiling

Plasticvervuiling is een groot probleem voor het milieu. Elk jaar belandt er ongeveer 8 miljoen ton plastic in de oceanen. Dit heeft grote gevolgen voor al het leven in zee en deze ecosystemen. Maar ook op land is er teveel plastic afval en komt het vaak als zwerfafval in de natuur terecht.

Daarom is het belangrijk om de enorme hoeveelheid plastic afval die we produceren te verminderen. Initiatieven zoals Mei Plasticvrij en de afspraken van Plastic Pact NL helpen hierbij.

Voortgang

Plastic Pact NL is een vrijwillig, maar niet vrijblijvend samenwerkingsverband van burgers, bedrijven en overheden. In het Pact maken circulaire koplopers op het gebied van eenmalige plastic producten en verpakkingen afspraken om de hoeveelheid plastic afval terug te dringen.

De recent verschenen monitoringsrapportage beschrijft de voortgang van de realisatie van de doelstellingen uit het Plastic Pact NL in 2021.

Regelgeving Single Used Plastics wordt uitgebreid

De campagne Mei Plasticvrij sluit ook goed aan bij de regelgeving over Single Used Plastics. Het doel van deze regeling is om wegwerpplastic te verminderen en meer plastic in te zamelen en te recyclen. In de Europese Unie geldt al een verbod op verschillende wegwerpplastic producten, zoals plastic bestek, rietjes en roerstaafjes. Per 1 juli aanstaande wordt de regelgeving uitgebreid.

Zo moeten producenten van producten die vaak in zwerfafval voorkomen voortaan meebetalen aan het opruimen van hun producten. Ook wordt de hoeveelheid plastic wegwerpbekers en -bakjes voor dranken en afhaalmaaltijden bij afhaallocaties, supermarkten en bezorglocaties aangepakt. Dit jaar gaan klanten extra betalen als zij deze producten toch willen gebruiken in plaats van een duurzaam alternatief. Vanaf 1 januari 2024 geldt er een verbod op plastic wegwerpbekers en –bakjes.

Meer weten? Lees verder over de regels voor wegwerpplastic op Rijksoverheid.nl