Nederlands Klimaatbeleid verschuift Dutch Overshoot Day in 2030 naar eind juni

Vandaag is het Dutch Overshoot Day. Dit betekent dat ons land vanaf 12 april meer van de aarde vraagt dan de aarde in 1 jaar kan produceren en herstellen. Anders gezegd: als iedereen op aarde zou leven als in Nederland zijn er 3,6 aardes nodig. Toch is er een lichtpuntje: Global Footprint Network, de onderzoeksorganisatie achter Earth Overshoot Day, heeft berekend dat de maatregelen van het Nederlandse klimaatbeleid de overvraging met 44% kan verminderen in 2030. Daarmee schuift Dutch Overshoot Day in 2030 op tot 30 juni.

Dutch Overshoot Day

Ecologische voetafdruk is te groot

Wat Nederland op dit moment van de aarde vraagt is niet houdbaar: onze ecologische voetafdruk is te groot. Deze roofbouw ligt aan de basis van klimaatverandering en de biodiversiteits- en stikstofcrisis.

In het kort:

  • De ecologische voetafdruk van Nederland is 7 keer groter dan wat ons land kan produceren, en 3,6 maal groter dan wat wereldwijd beschikbaar is;
  • De CO2-uitstoot is verantwoordelijk voor 60% van onze totale voetafdruk, zelfs als we de doelstelling van 55% vermindering in 2030 bereiken;
  • Nederland stoot meer dan 4 keer zoveel stikstof uit per hectare als het Europese gemiddelde;
  • Bijna 25% van onze totale ecologische voetafdruk wordt veroorzaakt door voedsel. Meer dan 40% hiervan komt door vlees- en zuivelconsumptie.

Nederland is dus een grootverbruiker. Maar het kan erger. Zo was Earth Overshoot Day in Qatar al op 10 februari en in de Verenigde Staten op 10 maart. Bekijk het overzicht van Earth Overshoot Day per land.

Economie meer in balans met klimaat en milieu

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie: “We lopen in dit kleine land tegen planetaire grenzen aan, zoveel is duidelijk. Daarom werkt het kabinet er hard aan om de impact van onze economie meer in balans te brengen met klimaat en milieu. Het klimaatbeleid vervult daarbij een centrale rol, maar het is belangrijk om ook breder te kijken. Daarbij is cruciaal dat we leren van fouten uit het fossiele verleden en de ombouw van onze economie naar een duurzame economie in één keer goed aanpakken, met respect voor zaken als klimaat, natuur, mensenrechten en milieu.”

Meer weten?

Lees het volledige persbericht over Dutch Overshoot Day op de website van Earth Overshoot Day.