PBL publiceert reflectie over NPCE: meer verplicht beleid en middelen nodig

Vandaag heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een notitie gepubliceerd waarin het reflecteert op het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE). Het ministerie van IenW had hier om gevraagd. In de notitie kijkt het PBL naar de effecten van het NPCE in relatie tot de ambitie voor een volledig circulair Nederland in 2050. De reflectie is bedoeld om de besluitvorming over beleidskeuzes voor het versnellen en opschalen van de transitie naar een circulaire economie te ondersteunen.

Schoolgebouw De Groene Long
Beeld: ©Tineke Dijkstra

Versnellen en opschalen circulaire economie

Het NPCE richt zich op het versnellen en opschalen van de transitie naar een circulaire economie. Het programma bestaat uit voorstellen voor beleidsintensivering, biedt een raamwerk voor nationale doelen en stuurt aan op beleid voor specifieke productgroepen. Dit werkt structurerend en helpt om de ambities van het kabinet concreter te maken. De ambities en invulling in het NPCE zijn grotendeels in lijn met de bevindingen uit de ICER 2023 rapportage van het PBL.

Meer financiële middelen en verplicht beleid

Uit de reflectie van het PBL blijkt echter dat er meer financiële middelen en verplichte beleidsmaatregelen nodig zijn, wil de Rijksoverheid haar ambities voor een circulaire economie halen. Volgens het PBL bevat het NPCE geen uitgewerkte voorstellen om aanvullende en verplichte beleidsmaatregelen te maken. Daarnaast valt op dat de beschikbare overheidsmiddelen om het CE-programma te financieren heel beperkt zijn.

Om de circulaire ambities te realiseren, is het van belang dat de voorstellen uit het NPCE leiden tot:

  • Meer verplichte beleidsmaatregelen
  • Extra financiering voor uitvoering en opschaling
  • Sterkere samenwerking tussen departementen
  • Duidelijke afspraken met betrokken circulaire partijen

Meer weten?

Lees het volledige persbericht op de website van het PBL. Of download de notitie.