Circulaire economie in de regio

Lokale bedrijven, overheden en kennisinstellingen werken aan een regionale aanpak om de omslag naar een circulaire economie te stimuleren. Via deze aanpak krijgen organisaties ondersteuning om bedrijfsprocessen circulair te maken en daarin de samenwerking op te zoeken met andere organisaties in de regio.

Lokale krachten en initiatieven

De samenwerking bundelt alle lokale krachten en initiatieven die werken aan een circulaire economie. In de regio krijgt de circulaire economie daardoor meer impact, omdat het:

  • de samenhang en samenwerking met een gezamenlijke aanpak vergroot;
  • gezamenlijke doelen voor de circulaire economie concreet maakt;
  • stimuleert om kennis en ervaringen te delen over uitvoering en beleid om ervan te leren of om knelpunten sneller naar boven te krijgen.

Bekijk hieronder wat er in de provincies al op het gebied van circulaire economie gebeurt:

Krachtenkaart

Download de Krachtenkaart van het Interprovinciaal Overleg (pdf) voor meer informatie over de activiteiten per provincie.

Aan de slag als gemeente of provincie

Aan de slag met de circulaire economie in jouw regio? Voor gemeenten en provincies zijn er tal van handreikingen beschikbaar om de plannen voor een circulaire samenleving praktisch uit te werken in beleid en concrete programma's.