Kennis

Voor meer inzicht en kennis over de circulaire economie vind je op deze pagina een overzicht van belangrijke beleidsdocumenten, periodieke voortgangsrapportages van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en handige tools om de circulaire economie te bevorderen.