Toekomstvisies

Wat betekent een circulaire economie voor hoe we in Nederland werken, produceren, leven en consumeren? Verschillende deskundigen op het gebied van circulariteit zijn gevraagd om op eigen titel een essay te schrijven over hoe zij vanuit hun perspectief naar de circulaire toekomst kijken. Welke ontwikkelingen zien we dan, welke veranderingen gaan er plaatsvinden en wat zijn de gevolgen voor de samenleving?

Hoe ziet een circulaire toekomst in 2050 eruit?

Om lezers van het Nationaal Programma Circulaire Economie te inspireren en mee te nemen in hoe een circulaire toekomst in 2050 eruit zou kunnen zien, begint het programma met een beleidsvisie ‘Nederland Circulair in 2050!’.  Het ministerie van IenW is hiervoor op zoek gegaan naar verschillende toekomstbeelden over 2050 met inzichten van externe deskundigen. Deze inzichten zijn beschreven in 5 verschillende essays.

"Het enige wat we met zekerheid kunnen zeggen over hoe de wereld er exact in 2050 uitziet, is dat dit gegarandeerd anders zal zijn dan geschetst". ~Industrieel ecoloog Benjamin Sprecher