Monitoring en sturing van de circulaire economie

In deze video vertelt Frank Dietz en Marieke Spijkerbroek over de doelstelling van de Rijksoverheid voor 2050 voor circulaire economie is om in 2050 in Nederland volledig circulair te zijn.

(EEN SPANNENDE PIANOMUZIEK)

Een afvalberg met graafmachines

FRANK DIETZ: “We gebruiken veel grondstoffen en we doen dat vooral verspillend blijkt.”

Oceanen met plastic afval

FRANK DIETZ: “En hoe weet ik dat?”

FRANK DIETZ: “Nou ja, kijk rond je heen.”

FRANK DIETZ: “We hebben de laatste jaren regelmatig over plasticsoep in de oceanen.”

FRANK DIETZ: “Nou, dat is dus materiaal.”

FRANK DIETZ: “Plastic soorten die bij elkaar terechtkomen in die oceanen.”

FRANK DIETZ: “En dat vinden we een probleem.”

FRANK DIETZ: Frank loopt een lege hal binnen

VOICE-OVER: “De doelstelling van de Rijksoverheid voor 2050 voor circulaire economie is om in 2050 in Nederland volledig circulair te zijn.”

MARIEKE SPIJKERBROEK: “Dat betekent dus dat we zoveel mogelijk grondstoffen weer hergebruiken en zo min mogelijk weggooien.”

MARIEKE SPIJKERBROEK: “storten of verbranden.”

FRANK DIETZ: “Een circulaire economie is een verzamelnaam om anders met ons grondstoffen gebruik om te gaan” 

FRANK DIETZ: “in plaats van dingen die we weggooien Is de vraag stellen kunnen we hem ook repareren, hergebruiken, opnieuw gebruiken, delen?”

FRANK DIETZ: “En dan zou je zeggen delen? Ja, auto's delen, hergebruiken we.”

FRANK DIETZ: “We vinden het doodnormaal om een tweedehands auto te kopen. Maar waarom doen we dat niet met een iPad?”

FRANK DIETZ: “Waarom doen we dat niet met een strijkijzer?”

Frank kijkt uit het raam

Marieke zit op een stoel

MARIEKE SPIJKERBROEK: “Alle partijen die je maar kunt bedenken zijn van belang om te komen tot circulaire economie.”

MARIEKE SPIJKERBROEK: “Het gaat om bedrijven, om consumenten, maar ook om overheden. Zowel de Rijksoverheid als de decentrale overheid.”

MARIEKE SPIJKERBROEK: “We hebben daarvoor een cyclus ontwikkeld waarin we met die partijen gezamenlijk elk jaar een uitvoeringsprogramma publiceren en ook elk jaar vragen aan het PBL om te zeggen hoe goed staan we daar nu voor?”

MARIEKE SPIJKERBROEK: “In hoeverre zijn we nou goed op weg en waar zouden we nog meer in moeten doen?”

Frank loopt een trap af

FRANK DIETZ: “Als ik wil weten hoe goed we in staat zijn om minder verspillend te zijn met die grondstoffen, dan moet je kennis hebben van dat grondstoffen gebruik”

Frank zit op een stoel

FRANK DIETZ: “en weten welke grondstoffen we gebruiken, waar ze in de samenleving zitten en wanneer ze beschikbaar komen en wanneer ze een probleem kunnen zijn.”

FRANK DIETZ: “En met de Kennis Consortium van verschillende gerenommeerde kennisinstellingen onder leiding van een PBL, bouwen we die kennisbasis steeds verder uit en op.”

Frank leest een boek

FRANK DIETZ: “En het ja, de primus inter pares daarin is die Integrale CE-rapportage.”

FRANK DIETZ: “Die Integrale Circulaire Economie Rapportage.”

MARIEKE SPIJKERBROEK: “De bevindingen van de ICER nemen we weer mee in de actualisatie van het uitvoeringsprogramma en vervolgens zullen we dat ook in activiteiten om gaan zetten en die zullen te zien zijn in de actualisatie van het uitvoeringsprogramma.”

MARIEKE SPIJKERBROEK: “En zo zie je dat die cyclus is opgebouwd door telkens weer te leren en weer bij te sturen en weer nieuwe dingen te doen en dan weer te kijken hoe gaat”

MARIEKE SPIJKERBROEK: “dat dan en daar weer op bij te sturen
en weer nieuwe dingen te gaan doen.”

Logo Ministerie van Financien

Beeldtekst: De Integrale Circulaire Economie Rapportage is een initiatief van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met de operatie Inzicht in Kwaliteit