Week van de Circulaire Economie en Circular Awards

De Nationale Conferentie Circulaire Economie vindt plaats tijdens de 'Week van de Circulaire Economie'. De Week van de Circulaire Economie is een initiatief van Het Versnellingshuis, een landelijk programma dat het Nederlandse bedrijfsleven helpt circulair te ondernemen. Het Versnellingshuis is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, MVO Nederland, Het Groene Brein, VNO-NCW en MKB-Nederland.

Circular Awards

Tijdens het plenaire openingsprogramma kun je stemmen op 3 genomineerden per categorie. De categorieën zijn:

  • Voor bedrijven: Circular Award Business. Voor mkb & corporates die circulair innoveren binnen een bestaande bedrijfsvoering, maar ook startups die een volledig circulair businessmodel hebben ontwikkeld. 3 finalisten, 1 winnaar.
  • Voor (semi-)publieken: Circular Award Public. Voor projecten van gemeentes, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf, alsmede (semi-)publieke instellingen uit onderwijs en zorg. 3 finalisten, 1 winnaar.
  • Voor circulaire ketensamenwerkingen: Circular Chain Award. Voor ondernemers die samenwerken in een product- of materiaalketen en werken aan een circulair ketenproject dat ervoor zorgt dat grondstoffen worden bespaard. 3 finalisten, 1 winnaar.

Circular Hero

Ook wordt de Circular Hero bekend gemaakt: iemand die in een bepaalde regio, sector of community langdurig circulaire initiatieven ontplooit én uitvoert. Een gangmaker die in zijn of haar directe omgeving sleurt en trekt, verbindt en initiatief neemt. De Circular Hero wordt gekozen door een jury.

Uitreiking

Tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Zij nemen de prijs in ontvangst op het podium.