Samenwerkingspartners

Samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten, natuur- en milieuorganisaties, overheden, vakbonden, financiële instellingen en andere maatschappelijke organisaties werkt de Rijksoverheid aan de realisatie van een circulaire economie. Door deze samenwerking ligt er inmiddels een goede basis en is het draagvlak voor een circulaire economie in de samenleving de laatste jaren fors toegenomen.