Grondstoffenakkoord

De focus van een circulaire economie ligt op het verminderen van grondstoffengebruik. Daarom hebben 180 partijen het Nationaal Grondstoffenakkoord in 2017 ondertekend. In dit akkoord is afgesproken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen.

Anders denken over grondstoffen en afval

Het Grondstoffenakkoord legt de basis voor de circulaire economie om de verspilling van grondstoffen en de uitputting van de aarde aan te pakken. Daarvoor moeten we eerst anders gaan denken over grondstoffen en afval. Onze wegwerpcultuur is namelijk niet meer houdbaar. Stel als producenten al bij het ontwerp van hun producten bedenken hoe de grondstoffen weer opnieuw gebruikt kunnen worden, neemt de vraag naar nieuwe grondstoffen af en vermindert de hoeveelheid afval.

Samenwerking tussen sectoren

De 180 ondertekenaars zijn verschillende organisaties uit het bedrijfsleven, brancheverenigingen en overheidsinstellingen. Na de ondertekening van het Grondstoffenakkoord, zijn er voor de 5 belangrijkste en meest vervuilende sectoren van de Nederlandse economie transitieagenda's opgesteld. Hierin werken verschillende vertegenwoordigers uit die sectoren samen om de omslag naar een circulaire economie te versnellen en dit vorm te geven met activiteiten. Ook werken de partijen samen aan dwarsdoorsnijdende thema's die breder gaan dan een sector alleen, zoals producentenverantwoordelijkheid, arbeidsmarkt en onderwijs en wet- en regelgeving.