Beleid en programma's

Weten welk beleid er is over de circulaire economie? Duik dan in een aantal belangrijke beleidsdocumenten.

Documenten en programma's over de circulaire economie

Rijksbreed programma Circulaire Economie

Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 - 2030

Gedragsstrategie Burgers en circulaire economie

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 - 2023

Grondstoffenakkoord

Beleidsprogramma IenW 2022